Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw oraz zgłaszania naruszeń

Siedziba placówki: Młodzieżowy Dom Kultury, 37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa 6.
Telefon: 16 670-20-03 lub tel. kom.: 796 – 510 – 221

Poczta elektroniczna e-mail: mdk@um.przemysl.pl,
Strona internetowa: mdk.przemysl.edu.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /MDK-Przemysl/SkrytkaESP

Godziny pracy:
Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16.00  w okresie roku szkolnego, Księgowość w godz. 8:00-16:00. W czasie wakacji i ferii zimowych od godz.: 7:30-15:30

Przyjmowanie stron przez Dyrektora:
Dyrektor przyjmuje interesantów w okresie roku szkolnego w dni robocze w godz. 13:00 – 16:00.
Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Możliwe sposoby przesłania zgłoszenia:

  1. Drogą elektroniczną na adres: mdk@um.przemysl.pl. Jeśli chcesz przesłać wiadomość email z zaszyfrowanym załącznikiem, pobierz nasz klucz publiczny PGP. W wysyłanej wiadomości należy dołączyć swój klucz publiczny, który umożliwi odczytanie wiadomości.
  2. Pocztą tradycyjną na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl. Korespondencja zaadresowana w powyższy sposób zostanie przekazana do upoważnionej osoby.
  3. W drodze osobistego spotkania z wyznaczoną osobą do przyjmowania zgłoszeń – zorganizowanego w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Ustalenie terminu spotkania możliwe telefonicznie pod numerem: 16 670-20-03

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu umożliwia podmiotom wymienionych w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) zgłoszenie naruszeń określonych w art. 2 ust. 1 w/w dyrektywy oraz zapewnia, że zgłoszone naruszenia zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku przesyłania zgłoszenia w trybie art. 4 w/w dyrektywy zgłoszenie można przesłać poprzez kanały wskazane powyżej w pkt 1-3 .

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną należy umieścić na kopercie dopisek: "Zgłoszenie sygnalisty" , a w przypadku wysyłki za pomocą poczty elektronicznej taki dopisek należy użyć w tytule wiadomości, co zapewni bezpośrednie przekazanie korespondencji do upoważnionej osoby.

 

Kategorie strony: BIP